Ürüne uygun filtre seçiminde regülasyonlara göre takip edilmesi gereken yol?

İlaç Üretiminde Regülasyonlara Göre Kullanılması Gereken Filtreler ve Filtrasyon Bilgisi

İlaç endüstrisinde kullanılması gereken filtreler doğru bir şekilde tanınmadığında uygulamada çok ciddi aksaklıklara, geri dönüşü olmayan hatalara yol açmakla birlikte ilaç firmalarının rutin süreçlerini de sekteye uğratan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu eğitimde filtrelerin seçimi, kullanımı ve filtrelere ait validasyon çalışmalarının doğru şekilde anlaşılabilmesi için gerekli temel bilgiler aktarılacaktır.

Filtre Validasyon süreci hangi aşamalardan oluşur?

Filtre Validasyon süreci hangi aşamalardan oluşur?

İncele
Doğru filtre seçiminde parametrelerin birbirleriyle ilişkisi

Doğru filtre seçiminde parametrelerin birbirleriyle ilişkisi

İncele
Seçilen yanlış filtre boyutu ne kadar ürün kaybına neden olabilir?

Seçilen yanlış filtre boyutu ne kadar ürün kaybına neden olabilir?

İncele