Sartobind® Q

HCP, DNA, virüsler ve endotoksinlerin uzaklaştırılması gibi işlemler. Ayrıca virüs ve nükleik asit (DNA/RNA) saflaştırması için de uygulanır.

Tüm Sartobind® membranlarında olduğu gibi, geniş gözenek yapısı özellikle büyük biyomoleküller için uygundur.

Ürün no : 96IEXQ42E9BFF

Sartobind STIC® PA, kirleticileri yüksek tuzda uzaklaştırır. PA ligandı ile tuza dayanıklı etkileşim kromatografisi (STIC), anyon değişim kromatografisi (AEX) ilkelerine dayanır. AEX, konak hücre proteinleri (HCP), DNA, endotoksinler ve tesadüfi ve endojen virüsler gibi süreçten türetilen kirleticilerin çıkarılması için yerleşik bir yöntemdir. Akış modunda monoklonal antikorların (mAb'ler) aşağı yönde işlenmesi sırasında gerçekleştirilir. İşlem, kütle tarafından değil, verim ile yürütülür ve bu nedenle membran kromatografisi (MC), membranlar iki büyüklük mertebesine kadar daha yüksek akış hızları çalıştırdığından, kirleticilerin çıkarılması için kolonlara göre avantajlıdır. Membranların kullanımı kolaydır ve doğrulama maliyetinden tasarruf etmek için tıpkı filtreler gibi tek kullanımdan sonra atılabilir.

Uygulamalar

Mevcut mAb aşağı akış süreçleri, en az bir başlangıç ​​yakalama ve bir AEX kromatografi adımından oluşur. AEX adımlarının sınırlaması genellikle Q kimyasının düşük tuz koşulları gerektirmesidir. İkinci kromatografi adımı olarak katyon değişimi (CEX) olan işlemlerde, sonraki AEX adımı için bağlanma koşullarını yeniden oluşturmak için CEX havuzunun 4-7 mS/cm iletkenliklere seyreltilmesi gerekir. Sartobind STIC PA membranı çapraz bağlı, rejenere makro gözenekli selülozdan oluşur. Birincil amin ligandı, matrise Q zarınınkinden yaklaşık altı kat daha yüksek ligand yoğunluğunda bağlanır. Hem serbest amin hem de yüksek ligand yoğunluğu, yüksek tuz toleransını geliştirmek için çok önemliydi.

Faydalar

Sartobind STIC® adsorbe edici, yüksek akış hızıyla üretim sürecini hızlandırır ve terapötik proteinlerin ve aşıların saflaştırılması için yeni fırsatlar açar.

  • CEX havuzlarının seyreltilmesi gerekmez
  • 10kg/l'ye kadar konak hücre proteinleri (ürün yükü/litre membran)
  • Virüsler >4 günlük
  • 1.5 M NaCl'ye kadar DNA
  • Endotoksinler >4 log


Kullanımı Kolay
 

  • 0,08 ml'den 1,6 L'ye kadar tak ve çalıştır cihazlar
  • Filtre gibi kullanılabilir
  • 30 yatak hacmi/dk'ya kadar akış hızı
  • Tek kullanımdan sonra tek kullanımlık

Sartobind Membrane Chromatography

İndir

Benzer Ürünler